ד"ר רונית ולגרין - לקות שפה

ד"ר רונית ולגרין - קלינאית תקשורת

       טלפון 03-5471904  

קליניקה לטיפול בהפרעות תקשורת, שפה ודיבור                     

FacebookLinkedinBlogger
ילדים הזקוקים לטיפול בתחום השפה.

ניתן לזהות ארבע אוכלוסיות יעד עיקריות:
  •  לקות שפתית כתוצאה מלקות חושית - קשיים שפתיים כתוצאה מלקות שמיעה. (הילד אינו מפתח שפה כתוצאה מהעובדה שאינו מצליח לשמוע את הסביבה הדוברת) .
  • לקות שפתית שהינה חלק מלקות התפתחותית נרחבת. - למשל, לקות שפתית באוכלוסיה עם פיגור קוגניטיבי, ספקטרום האוטיזם, או שיתוק מוחין מולד.
  • לקות שפתית כתוצאה מחסך סביבתיחסך תרבותי, טראומה.
  •  לקות שפתית ראשוניתילדים המתקשים בזיכרון שמיעתי (היכולת לשמר בזיכרון מידע המועבר דרך הערוץ השמיעתי), תפיסה ועיבוד שמיעתי (היכולת לקלוט ולעבד מידע המועבר דרך הערוץ השמיעתי) , הבחנה שמיעתית ( הבחנה בין צלילים דומים ובהתאם לכך גם פענוח לא מדוייק של הברות ומילים בשפה המדוברת), שליפה מהירה של מילים (פגיעה ביכולת לשלוף מילים ושמות מוכרים מהלקסיקון הורבלי של הדובר), קשיים התארגנות ורבלית להעברת מסרים ממוקדים ומובנים, קשיים ברכישת אוצר מילים, קשים דקדוקיים ו/או תחביריים, קשיים פרגמטים (הילד מתקשה לעשות שימוש חברתי ביכולת השפתית שרכש).

הקשיים השפתיים יכולים לבוא לידי ביטוי בתהליך הבנת השפה ו/או בהבעת השפה.
הקשיים השפתיים יכולים לבוא לידי ביטוי בשפה דבורה ו/או בשפה כתובה.
 
לגבי כל התכנים באתר- כל הזכויות שמורות לד"ר רונית ולגרין- טיפול יעוץ והדרכה   

טלפון: 03-5471904             כתובת:  סוקולוב 81, רמת השרון  
            דוא"ל       :  ronitwel@inter.net.il     
            דף פייבוק: 
https://www.facebook.com/Dr.ronit.welgreen.SLP/