ד"ר רונית ולגרין - המשלב/ת בשילוב פרטני בית ספרי

ד"ר רונית ולגרין - קלינאית תקשורת

       טלפון 03-5471904  

קליניקה לטיפול בהפרעות תקשורת, שפה ודיבור                     

FacebookLinkedinBlogger
מלאכת השילוב
כתבה- ד"ר רונית ולגרין 

הילד אובחן על הספקטרום האוטיסטי.
כיתה א' בפתח. ההחלטה נפלה. מסגרת חינוך רגילה. כיתה א'. שילוב פרטני, עם משלבת.
טווח השאלות וההתלבטויות רחב. אנסה לגעת בנקודות מרכזיות, והפעם לא מנקודת ראות מחקרית, אלא מהיבט פרקטי, מניסיוני בעבודה כקלינאית תקשורת וכמנחת שילוב.
 

התפיסה הרעיונית העומדת בבסיס רעיון השילוב היא כי הילד בעל הצרכים המיוחדים הוא שווה זכויות לילד שהתפתחותו רגילה, ועל כן זכותו הבסיסית היא ללמוד יחד עם עמיתיו, בני אותה קבוצת גיל בתוך מערכת חינוך אחת.
השילוב אינו מתבטא בנוכחות הילד המאובחן במערכת הבית ספרית הרגילה. השילוב הוא מרקם עדין ומורכב של התייחסות ליכולותיו וקשייו של הילד המשולב, להבנת אופיו ואישיותו, להבנת צרכיו המשתנים, להיכרות עם הספקטרום האוטיסטי, ולתכנון שילוב נכון, מאפשר, ומקדם.
למלאכת השילוב שותפים רבים. הילד המשולב, משפחתו, הסביבה המשלבת, מנהלת בית הספר, צוות המורים, מנחת השילוב, והמשלבת. כל אלו נדרשים לעבוד ביחד, כאשר כל פרט הינו משמעותי ליצירת הפזל השלם- שילוב מוצלח.
השאלות רבות. למה שילוב? מהו שילוב? איך עושים שילוב מוצלח? מה תפקידם של שותפי השילוב? למה ילד המאובחן על הספקטרום האוטיסטי , זקוק לדמות מסייעת, משלבת, לצידו?
 

בקטע הבא, ננסה לבחון אספקט אחד של השילוב-
                  
 

עבודת המשלבת במסגרת שילוב פרטני בית ספרי
 (ההתייחסות כתובה בלשון נקבה מתוקף העובדה שרוב המשלבות בשטח הן נשים. יחד עם זאת אנחנו מברכים על כל התגייסות גברית למלאכת השילוב).
 
עבודת המשלבת נועדה לאפשר לילד דמות תומכת, מדרבנת, מסייעת, שנמצאת למענו בשעות הארוכות של האינטראקציה החברתית המשתנה, במסגרת הבית ספרית.
בשעות היום הילד נחשף להתנהלות דידקטית בכיתה, עבודה עצמאית פרטנית, עבודה מובנית ודידקטית בקבוצות, התנהלות פתוחה וספוטנית בהפסקות, אינטראקציה ורבלית ולא ורבלית עם הסביבה, אינטראקציה במשחק, חיברות, והבנת סיטואציות תקשורתיות, כאשר כל האתגרים הללו קשים לו במיוחד.
 

המשלבת מתפקדת כמובילה, תומכת, נותנת מודל, מדרבנת, יוזמת, משגיחה, מאפשרת, מלווה ומתווכת לילד בהתנהלות מול ועם הסביבה.
 

המשלבת נדרשת לתפקוד רחב טווח. בין המטלות הנכללות בעבודת המשלבת, הרי שהיא נדרשת :
 

לתווך- לתווך בין הילד לסביבתו. להסביר לילד מה נדרש ממנו, מה שאלו אותו, מה המורה מבקשת לעשות, איך הוא אמור להתנהג, מתי להגיב, מתי להקשיב, מתי לעשות מה, כמה ואיך.
 

לתמוך- לתמוך בקושי שלו במעברים בין פעילויות (להכין אותו לפני המעבר, לעזור לו להתמודד עם המעבר), לתמוך בקושי שלו באינטראקציה (לעזור לו להיענות ליוזמה תקשורתית, ליזום יוזמה תקשורתית), לתמוך בהפחתת החרדות המתעוררות עקב הצפה, עוררות יתר, סביבה לא ברורה ומאיימת.
 

לעזור- לעזור לו פיסית בארגון הילקוט, בהוצאת המחברת המבוקשת, בהתארגנות בשולחן הכיתה, בהתארגנות על הדף, בהכנת שיעורי הבית.
 

לתת מודל- לתת לו מודלינג להתנהגות תואמת, לילד המשולב ולילדי הכיתה שותפי השילוב.  לילד המשולב המודל עוסק בהתנהלות תואמת בסיטואציות משתנות (שעור דידקטי, מול שיעור ספורט), בהפסקה, בלמידה, במשחק.                                       לילדים שותפי השילוב המשלבת מספקת דוגמא להתנהגות הסביבה לילד המשולב. כיצד להתנהל מולו בצורה מעודדת ומחזקת אינטראקציה תקשורתית, כיצד להגיב להתנהגויות ביזריות, סטימולציות פיזיולוגיות, הנובעות מתחושת לחץ ומוצפות.
 

להסביר- להסביר מה נדרש ממנו, מה המורה אמרה, מה הילדים רוצים, מה עושים עכשיו, איך מתנהגים בנקודת הזמן ובפעילות הנוכחית.
 

להתחבב על ילדי הכיתה, ולסייע גם להם בשעת הצורך- וזאת כדי שהם מרצונם יצטרפו למשחק שהיא מארגנת, לפעילות שבה הילד משתתף. להיות מסוגלת לכוון ולהדריך גם את הילדים לקחת חלק פעיל כשותפים דומינטיים בשילוב הילד.
 

לקחת חלק פעיל ודומיננטי בהפסקות, ללמד את הילד לשחק, ליזום הזדמנויות תקשורתיות ומשחקיות של הילדים עם הילד המשולב, לאתר ילדים מתאימים לקחת חלק במשחק עם הילד המשולב, להוות גורם מדרבן ומאתגר לילד ולילדים לשילוב מוצלח.
 

לתפקד כמורה פרטנית- המשלבת אמורה לקבל מידע מהמורה על החומר שהכיתה לומדת ותלמד, לעזור לילד וללמד אותו את החומר המותאם ליכולותיו, לעבוד איתו על תכנית הלימודים היחידנית שתוכננה עבורו. להיות כל השיעור בקשר עין עם המורה על מנת לסמן לה מתי ואיך לפנות לילד המשולב.
 

להתנהל בנחישות ורגישות- על מנת להקשיב ולהיות ער למצוקות הילד גם אם אין ביכולתו או ברצונו להביע אותן במילים, ומאידך להניע אותו להתנהלות עצמאית ככל הניתן ללא תלות בעזרה שהיא מגישה לו. לכוון את הילד ללמידה מתוך חוויה, לאפשר לו תחושת הצלחה, לעודד ולחזק אותו על מנת לפתח תחושת עוצמה ומסוגלות ומאידך להקפיד על התנהלות השומרת על כללי ההתנהגות התואמים לסיטואציה.
 

להבין את מקומה כאיש צוות בכיתה בה המורה היא מנהלת הכיתה. להעצים את המורה ולאפשר לה אינטראקציה ישירה מול הילד. לעבוד כאיש צוות משלים עם המורה, לאפשר למורה לקחת אחריות על קשייו והצלחתו של הילד המשולב, לעבוד עם המורה בשיתוף פעולה ובשקיפות מלאה, במטרה משותפת לאפשר לילד המשולב התקדמות והתפתחות, ולהעביר לילד את התחושה שהמורה היא הדמות שניצבת מול הכיתה, ואליה פונים בכל דילמה, ואילו המשלבת היא זו שתומכת ועוזרת להוציא את הפנייה למורה לאור.
 
 
 

עבודתה של המשלבת היא גורם מהותי שבו תלויה הצלחת השילוב. אני בהחלט מסכימה עם הגב' מרגלית תירוש, שהיתה מנכ"ל אלו"ט שטוענת כי בניגוד לסייעת התומכת במשתלב בעל נכות פיזית, המשלבת או מתאמת השילוב, תומכת בילד שקשייו אינם פיזיים, ובעבודתה היא נדרשת להבנה עמוקה של הלקות, והתמקצעות בתחום האוטיזם. ( מתוך פרוטוקול ישיבת וועדת החינוך והתרבות 2004).
נקודה חשובה זו באה לביטוי בדבריה של מלכי איציק, אם לילד המשולב בכיתה רגילה (מתוך תוכנית עניין אחר 23.09.03) : "לאורך שעות היום בבית הספר מלווה אותו מתאמת שילוב , שתפקידה להיות כשצריך לידו , וכשלא צריך היא מתרחקת ונמצאת בסביבה. היא צופה ויודעת מתי היא צריכה להתקרב, לעזור ולתמוך, איפה שצריך לתמוך בשילוב, ולהיות בצד, כאשר הוא כבר מיישם את הדברים ועומד בכוחות עצמו".
 

על מנת להצליח בעבודת השילוב יש צורך בקבלת הכשרה מקיפה. המשלבת צריכה להכיר את הקשיים והיכולות של הילד המשולב, את מרכיבי אישיותו, את הדברים שגורמים לו לשמחה, שמחזקים אותו, ומאידך גם את הסיטואציות שגורמות לו למצוקה, לחץ ומוצפות. היא צריכה לקבל כלים להתמודד עם הקשיים, לתמוך בהצלחות, ולאפשר לילד לאסוף כוחות על מנת לשרוד במטלה הלא פשוטה של התנהלות במסגרת לימודים רגילה.
המשפחות, ומנחי שילוב מקצועיים הם תומכי השילוב הרלוונטים. חשוב שהמשלבת תהיה בקשר רציף עם המשפחה, המכירה את הילד, יכולותיו וקשייו טוב יותר מכל איש מקצוע, ועם מנחי השילוב שילמדו, ייעצו, ידריכו, ויאפשרו למידה לאורך זמן, של ההתנהלות הרצויה מול הילד, כפוף למצבו המשתנה.
ההדרכה שוטפת, לאורך זמן, תאפשר למשלבת לקנות ידע, ומיומנוית, ולילד להפיק את המקסימום האפשרי מהשילוב הפרטני.
 

איך נבחר משלבת? (או מה התכונות שהייתי רוצה לראות אצל המשלבת?)
המשלבת  היא גורם משמעותי מאוד בהצלחת השילוב, והיא צריכה להיות בעלת איכויות, יכולת למידה ויכולת יישום בשטח.
המשלבת צמודה לילד במהלך שעות ארוכות. גם כאשר נעשה שילוב סמוי, (הסביבה לא יודעת שיש משלבת ספציפית לילד מסויים) המשלבת נמצאת כל הזמן בביקורת מלאה על התנהלותו של הילד. חשוב שהדמות המשלבת תהיה אמפטית, אוהבת ילדים, בעלת טמפרמנט ואנרגיות המאפשרות לה לקחת חלק בהתנהלותם של הילדים גם בזמן שעור דידקטי, גם בזמן אינטראקציה ורבלית, וגם בזמן המשחק בהפסקה.
חשוב שהדמות המשלבת לא תיתפס בעיני הילדים, שותפי השילוב כעוד מורה, אלא כדמות שניתן לשתפה במשחק, בשיחה, ובאינטראקציה שוטפת במהלך היום.
המשלבת צריכה להיות אדם פתוח להדרכה, מעוניין ללמוד, תקשורתי. אם המורה יוצאת לנוח בזמן ההפסקה, הרי שלמשלבת, ההפסקה היא זמן משמעותי לתמיכה בילד, בהתנהלות חופשית מול הילדים. היא משחקת איתם, מובילה ומארגנת פעילות, ודומיננטית בניסיונות לחיבור הילד עם סביבתו הדינמית.
 

מכאן- בחירת המשלבת צריכה להיות קפדנית, רלוונטית, מקצועית ואחראית, כיוון שהיא המוציאה לפועל את ההמלצות וההנחיות המקצועיות של המערך המקצועי של השילוב.
 

 
 
לגבי כל התכנים באתר- כל הזכויות שמורות לד"ר רונית ולגרין- טיפול יעוץ והדרכה   

טלפון: 03-5471904             כתובת:  סוקולוב 81, רמת השרון  
            דוא"ל       :  ronitwel@inter.net.il     
            דף פייבוק: 
https://www.facebook.com/Dr.ronit.welgreen.SLP/